Projektsammanfattning

Concedo var ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet och Ericsson Research i Luleå under 2017. Projektets syfte var att skapa ett samarbete inom ett nytt teknikområde, distribuerade liggare (Distributed Ledger Technologies, tex BlockChains), vilket är en teknik för digitala kontrakt som gjort sig mest känd genom BitCoin.

Det finns dock många potentiella tillämpningar av distribuerade liggare utöver virtuella valutor och de spås få en revolutionerande effekt på vårt samhälle genom nya typer av tjänster baserade på ömsesidiga avtal. Målet var därför att identifiera potentiella tillämpningar av gemensamt intresse för att bygga större aktiviteter runt dessa.

Arbetet kom att försenas på grund av upprättande av NDA mellan parterna och försvåras genom att Johan Kristiansson lämnade Ericsson, men detta till trots har goda kunskaper och erfarenheter vunnits.

Den viktigaste insikten av samarbetet är svårigheten att identifiera tydliga potentiella tillämpningar där distribuerade liggare kan motiveras kontra traditionella lösningar. De tydligaste tillämpningarna av gemensamt intresse finns inom identitetshantering, både av människor och uppkopplade saker, ett område där både Luleå tekniska universitet och Ericsson Research kommer gå vidare under 2018.

Andra identifierade tillämpningar med stor potential, som till exempel för samhällstjänster utförda i samverkan mellan människor, är mycket intressanta men är svåra för Ericsson att finna en tydlig roll för.

Sammantaget har utbytet mellan Luleå tekniska universitet och Ericsson Research i Luleå inneburit en klar kompetenshöjning för Kåre Synnes, där personrörligheten mellan akademi och industri varit en avgörande faktor för de vunna insikterna.

Utfall

Concedo har gjort studier av teknik för distribuerade liggare och relaterade tekniker, i början fokuserade på blockkedjor (som tex Etherum) och i slutet på kommande tekniker (som sk hashgraphs, tex Swirld och Iota). Planen är att publisera en survey under våren 2018 som baseras på detta arbete. Delstudier har resulterat i akademiska publikationer som till exempel vid UBICOMM.

Workshops och seminarier har hållits på både Luleå tekniska universitet och Ericsson Reseach i Luleå, med deltagande från bägge parter samt andra inbjudna. En konferens kring området planeras under våren 2018 i samarbete med Centrum för Distans-överbryggande Teknik (CDT).

Ett par nätverk har identifierats för fortsatta diskussioner, bland annat kring ansökningar till Horizon2020. Målet att lyckas med en gemensam ansökan till ICT-11 CAPS visade sig för snävt tidsmässigt pga försenat arbete i väntan på avtal. Istället pågår en ansökan till ICT-13 Supporting the emergence of data markets and the data economy, med Ericsson som en initial part.

"Blockchainklubben" är en löst organiserad grupp som samlats regelbundet för att utbyta idéer och erfarenheter. Gruppen kommer förhoppningsvis formaliseras under 2018 genom gemensamma aktiviteter (som tex den planerade konferensen).

Utbytet planerades inkludera en vistelse vid Ericsson Research i Stockholm, men det visade sig vara Ericsson Research i Lund som hade de mest intressanta gemensamma problemen. Forskarna från Lund kom därför upp till Luleå för gemensam workshop kring identitetshantering och andra potentiella tillämpningar.

Summa summarum så har projektet uppfyllt de uppställda målen, utbytet har lett till gemensamma seminarium, workshops, nätverk och ansökningar samt en kompetensuppbyggnad inom området.

Kontakt

Kåre Synnes
070-3611507
unicorn@ltu.se